Cơ sở kinh doanh dịch vụ phải trang bị đèn Led và các đèn trang trí

Đăng ngày 16/04/2015

Đặc biệt vào ngày thứ 6 hàng tuần phải huy động cán bộ, công nhân viên thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường theo quy định của thị xã. Đây là các nội dung quan trọng được đề cập công văn hỏa tốc số 328, ngày 15/4/2015 vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã gửi các phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn

          Trong công văn nói trên, UBND thị xã cũng yêu cầu tất cả các phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải huy động toàn thể lực lượng công nhân viên và người dân ra quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày 18 và 19/4 tới đây. Đặc biệt, UBND các phường phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các khách sạn, nhà hàng, ki ốt thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong và xung quanh khu vực được giao kinh doanh; Trang bị xe gom rác, thùng đựng rác đúng mẫu, tập kết rác thải đúng thời gian và vị trí đã quy định..

                                                                             Khắc Giang tổng hợp