Ban thường vụ Thị uỷ họp phiên thường kỳ tháng 3

Đăng ngày 23/03/2022

Sáng ngày 23/3, Ban Thường vụ thị uỷ Cửa Lò tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ chủ trì.

Phiên họp nghe kết quả triển khai thông báo kết luận của đồng chí Bí thư thị uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ phường Nghi Thuỷ, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền Thông thị xã. Theo đó, trong thời gian qua, Phường Nghi Thuỷ đã xử lý nghiêm việc đánh bắt bằng chất nổ trên biển; xử lý rác thải tồn đọng; Đã xây dựng được 3 sản phẩm OCOP. Nghi Thuỷ đã trình UBND thị xã mở rộng đất khuôn viên đền Mai Bảng, đền Yên Lương; Triển khai dự án xây dựng điểm đến phường Nghi Thuỷ trong đó bước đầu đã vận động nhân dân xã hội hoá điện chiếu sáng, tham gia kinh doanh. Tập trung xử lý rác thải tại những khu vực trọng điểm; họp bàn thống nhất thành lập hiệp hội xe điện… Đối với Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông đã tổ chức được nhiều chương trình văn hoá, thể thao, phối hợp thành lập được câu lạc bộ dân ca ví, giặm, không ngừng đổi mới công tác thông tin truyền thông.

Cho ý kiến về hoạt động các đơn vị trên, Bí thư thị uỷ Phạm Thị Hồng Toan yêu cầu UBND phường Nghi Thuỷ tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tiên của đề án điểm đến du lịch, lưu ý về công tác vệ sinh môi trường; Tiến hành giải phóng mặt bằng, tái định cư cho những hộ dân trong việc mở rộng khuôn viên đền Mai Bảng, đền Yên Lương, tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực của tỉnh, thị xã trong công tác trùng tu, bảo tồn di tích, phục dựng lại các lễ hội truyền thống phục vụ du lịch. Ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông thị xã, đồng chí Bí thư mong muốn thời gian tới Trung tâm cần có những chuyển động mạnh mẽ hơn nữa trong việc nâng cao công tác tuyên truyền cũng như bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng phục vụ truyền thông. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn thiết chế văn hoá ở cơ sở; phối hợp với UBND phường Nghi Thuỷ trong việc xây dựng nếp sống văn hoá, các di tích lịch sử cũng như tổ chức các sự kiện văn hoá tại các điểm đến.

Phiên họp cũng được nghe kế hoạch sử dụng đất năm 2022; đối với các dự án, công trình trọng điểm cần tiếp tục triển khai trên cơ sở tận dụng cơ chế đặc thù của tỉnh dành cho Cửa Lò để quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhất.

 Tại phiên họp lần này cũng được thông qua kế hoạch phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn năm 2022; góp ý Chỉ thị của Ban thường vụ Thị uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới; Bàn về công tác cán bộ, đảng viên./.

                                                    Nguyễn Hương – Duy Quý