24 h qua, Cửa Lò ghi nhận thêm 04 ca dương tính mới đều ở phường Nghi Hải

Đăng ngày 08/10/2021

Sáng nay: 8/10, Cửa Lò ghi nhận: 01 ca ( là F1, được cách ly từ trước): BN L. T. T. G, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, BN là F1 của BN N. T. N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi CDC, tối ngày 7/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Chiều tối qua: 7/10, Cửa Lò cũng đã ghi nhận thêm 03 ca dương tính mới:
1. BN N.😭.T, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. BN là F1 của BN N.T.L.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 30/9, 2/10 đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/10 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, sáng ngày 7/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. BN N.T.H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. BN là F1 của BN N.T.L.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 30/9, 2/10 đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/10 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, sáng ngày 7/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. BN N.P.H.H, nam, sinh 2011. Địa chỉ: khối Trung Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. BN là F1 của BN H.T.P.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 30/9, 2/10 đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/10 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, sáng ngày 7/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, trong 24 h qua, Cửa Lò ghi nhận thêm 04 ca dương tính mới đều ở phường Nghi Hải, nâng tổng số các ca dương tính với Covid 19 ở Cửa Lò lên 118 người


Nguồn:BCĐ phòng chống dịch covid 19 TX Cửa Lò