Yêu cầu tháo dỡ các ki ốt khu vực nhà nghỉ dưỡng 382

Đăng ngày 30/09/2022

Nhà nghỉ dưỡng 382 vừa có Thông báo số 38/TB-NND382 về việc giải toả các ki ốt kinh doanh. Theo thông báo này, yêu cầu các ki ốt thuộc kinh doanh tại khu vực nhà nghỉ dưỡng 382 phải ngừng mọi hoạt động kinh doanh từ ngày 30/9/2022, hoàn thành việc tháo dỡ, trả lại mặt bằng trước ngày 30/10/2022.
Hiện tại trên địa bàn phường Thu Thuỷ có 105 ki ốt và bến xe, trong đó khu vực nhà nghỉ dưỡng 382 có 18 ki ốt. Việc di dời, tháo dỡ các ki ốt để trả lại mặt bằng cho thị xã đã được Thị uỷ, UBND thị xã có các văn bản chỉ đạo và yêu cầu các hộ kinh doanh khu vực phía Đông đường Bình Minh nghiêm túc chấp hành thực hiện. Việc giải toả sẽ tạo cơ hội thu hút đầu tư để thay đổi diện mạo mới cho du lịch Cửa Lò.
Theo công văn trên, kể từ ngày 30/9/2022, Nhà nghỉ dưỡng 382 sẽ cắt điện để đảm bảo an toàn mùa mưa bão, nếu có nhu cầu cần phải sử dụng thì các ki ốt chủ động báo cáo, phối hợp với nhà nghỉ dưỡng 382 để phục vụ tháo dỡ đảm bảo đúng tiến độ và an toàn trong quá trình thực hiện.
Nguyễn Hương