Y tế

Đăng ngày 26/03/2014

I-Tổ chức bộ máy ngành y tế Cửa Lò

Từ năm 1995- 2006: Tổ chức bộ máy, gồm Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò và 7 trạm y tế phường, xã.
Từ 3-2006 đến 7-2006: Tổ chức bộ máy gồm: Phòng y tế, Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò và 7 trạm y tế.
Từ 8-2006 đến nay: Tổ chức bộ máy gồm: Phòng y tế, Bệnh viện Đa khoa  Cửa Lò, Trung tâm y tế Cửa Lò và 7 trạm y tế.

II. Bệnh viện đa khoa Cửa Lò

Được thành lập theo Quyết định số 2429/QĐ-UB ngày 14-9-1995 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò. Đến ngày 25-8-2006 được đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Thị xã Cửa Lò theo Quyết định số 3067/ QĐ- UBND -VX của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Qua 17 năm thành lập và phát triển, đến nay bệnh viện đa khoa Cửa Lò có 80 cán bộ y bác sỹ ở 9 khoa phòng, trong đó có 1 tiến sỹ-Bác sỹ CKII, 5 Thạc sỹ-Bác sỹ CKI, 4 Bác sỹ, 1 dược sỹ Đại học… Mặc dầu chỉ có 75 giường bệnh, thiếu bác sỹ nhưng số lượng người đến khám và chữa bệnh tăng mạnh. Hàng năm khám và điều trị trên 40 ngàn lượt bệnh nhân, trong đó có hơn 6 ngàn lượt bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 150 %

d-BVtruoc

d-Kham-benh

Tên bệnh viện Địa chỉ Số điện thoại
Bệnh viện đa khoa thị Xã Cửa Lò Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An 038. 3955473 – 3955480
Trung tâm y tế Cửa Lò Phường Nghi Hương -TX. Cửa Lò – Nghệ An 038. 3956076 – 3956246
Trạm y tế Phường Nghi Thu-TX Cửa Lò Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 0383 824 654
Trạm y tế Phường Nghi Hương – TX Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- Khối 1- P. Nghi Hương 0383 949 464
Trạm y tế Phường Nghi Hòa -TX Cửa Lò Khối Bắc Hòa- P.Nghi Hòa 0383 947 087
Trạm y tế Phường Nghi Hải -TX Cửa Lò Khối Hải Triều- P. Nghi Hải 0383 829 923
Trạm y tế Phường Thu Thủy – TX Cửa Lò Khối 1- P.Thu Thủy 0383 951 320
Trạm y tế Phường Nghi Thủy – TX Cửa Lò Phường Nghi Thủy 0383 951 849
Trạm y tế Phường Nghi Tân -TX Cửa Lò Phường Nghi Tân 0383 945 171
Trung tâm phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp giao thông 4 Đường Bình Minh- P.Thu Thủy-TX Cửa Lò 0383 824 575 – 3949 138
Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng NA Đường Bình Minh- P.Thu Thủy 038. 3951 655 – 3926 544 – 3949 709