Tài chính – Ngân hàng

Đăng ngày 26/03/2014

Hiện nay, trên địa bàn Thị xã Cửa Lò có 3 Ngân hàng và 5 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động. 3 ngân hàng đó là: Ngân hàng NN và PTNT, Chính sách xã hội, Vietin Bank . 5 quỹ tín dụng gồm: Quỹ tín dụng phường Nghi Tân; QTD Nghi Thủy; QTD Nghi Hương;QTD Nghi Hải và QTD Nghi Thu; 3 điểm ATM của Agribank, Vietin Bank và Vietcombank

                    1. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cửa Lò-Địa chỉ; Phường Nghi Hương:

e-NHNN

e-ATM-NHNN

2. Ngân hàng chính sách xã hội Cửa Lò- Điạ chỉ: Phường Nghi Hương:

e-NH2

3. Ngân hàng Vietin Bank-Địa chỉ:Số 190-Đường Bình Minh-P.Thu Thuỷ:

e-VietinBank