Ý kiến cử tri Cửa Lò trước kỳ họp thứ 13 HĐND Tỉnh

Đăng ngày 12/12/2014

Ông Trần Thọ Đổng, Khối 1 – Phường Nghi Hương có ý kiến: “Điều mong muốn nhất trong kỳ họp HĐND lần này cần quan tâm giải quyết nhiều vấn đề, nhất là vấn đề chống tham nhũng cần phải làm quyết liệt hơn nữa. Tôi thấy, chúng ta cũng đã có nhiều biện pháp nhưng tình trạng tham ô, tham nhũng vẫn còn gia tăng, điều đó chứng tỏ chúng ta làm chưa quyết liệt. Thưa hai là phải làm sao để cán bộ, nhất là cán bộ công sở, CNVC phải gương mẫu, nói phải đi đôi với làm, phải tạo được lòng tin trong nhân dân. Thứ 3 là phải quan tâm hơn nữa vấn đề phòng chống tội phạm. Mặc dù cũng đã có nhiều biện pháp nhưng tội phạm vẫn gia tăng, do đó cần xem lại các biện pháp của chúng ta như thế nào để đảm bảo hiệu quả hơn”.

Ông Phan Thanh Xuân,Khối 2 – phường Thu Thủy có ý kiến: “Sau khi nghe được HĐND  họp,với tư cách là một cử tri, nguyện vọng của tôi cũng như suy nghĩ chung của nhân dân là xây dựng lòng tin cho nhân dân thông qua phòng chống tham nhũng là đầu tiên. Như vùng Cửa Lò, người dân ổn đinh, phát triển, nhưng nặng nề nhất là công tác chống tham nhũng. Thứ hai, Cửa Lò là vùng du lịch, cả nước về đây, nên cần tập trung xây dựng Cửa Lò là vấn đề cần thiết. Vì trong những năm qua cho thấy Cửa Lò phát triển rất nhanh, nhưng sự đầu tư của 10 năm trở lại đây rất chậm. Người dân cũng khiếu nại, đề nghị rất nhiều. Vấn đề thứ 3 là duy trì pháp luật. Người dân vẫn cho rằng việc duy trì và kiểm tra thực hiện pháp luật vẫn chưa nghiêm kể cả từ cấp tỉnh đến cấp thị xã. Do đó nhân dân thấy pháp luật của chúng ta có nhưng buông lỏng quá. Về môi trường, địa bàn Cửa Lò là bộ mặt của cả tỉnh, không có tỉnh nào là không đến Cửa Lò, do đó công tác vệ sinh môi trường là quan trọng. Tôi đề nghị tìm các khu vực chứa rác thải của Cửa Lò, không nên để trên đường Bình Minh vì đây là nơi giao lưu, đi lại của khách trong khi đó lượng rác thải để trên đường Bình Minh là ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị do đó cần đề nghị Tỉnh quan tâm ”.

Thanh Vân