Kỳ họp thứ XI-HĐND Cửa Lò sẻ tổ chức 17-18/12/2014

Đăng ngày 10/12/2014

Thực hiện kế hoạch của HĐND thị xã Cửa Lò khóa IV, trong 2 ngày 17 và 18 tháng 12 này, HĐND TX sẽ tổ chức kỳ họp thứ XI.

Các vị Đại biểu các cấp tiếp xúc cử trị ở Nghi Tân

Nội dung của kỳ họp là đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng an ninh, công tác thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Tại kỳ họp này, UBND thị xã sẽ báo cáo về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và UBMTTQ tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp; Nghe tòa án báo cáo công tác xét xử các vụ án, Viện kiểm sát nhân dân báo cáo về thực hành quyền công tố, kiểm sát, hoạt động tư pháp năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Ban pháp chế và Ban kinh tế, xã hội của HĐND thị xã cũng sẽ báo cáo kết quả thẩm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kết quả thẩm tra tình hình hoạt động tư pháp, nội chính năm 2014. HĐND thị xã sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo nghị quyết 35/UBTVQH khóa 13.

HĐND thị xã sẽ xem xét một số tờ trình, tổ chức chất vấn và thảo luận thông qua nghị quyết của kỳ họp.

Với những nội dung quan trọng trên, HĐND thị xã đề nghị  các cơ quan, đơn vị, phòng ban, bộ phận và cá nhân liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung mà HĐND thị xã đã giao để kỳ họp diễn ra đúng thời gian với chất lượng tốt nhất. Toàn bộ nội dung phiên khai mạc và bế mạc của kỳ họp này sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài PTTH thị xã Cửa Lò.

Hữu Lương