Cửa Lò thực hiện nghiêm chỉ thị 16 trong những ngày đầu cách ly( Phát sóng NTV ngày 23/8/2021)

Đăng ngày 24/08/2021