Clip: Vui cùng những người vợ làng chài đón thuyền thúng câu mực đêm ở biển Cửa Lò

Đăng ngày 09/05/2022