Khai mạc giải bóng đá Cửa Lò mở rộng lần thứ I, năm 2022( phát sóng NTV – Nghệ An ngày mới, ngày 9/4/2022)

Đăng ngày 09/05/2022