Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò tổ chức góp ý dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 23/02/2023

Thực hiện công  văn số 360 ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, sáng ngày 20/02/2023, Viện KSND thị xã Cửa Lò tổ chức cuộc họp góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Viện trưởng.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đơn vị đã nghe quán triệt mục đích, yêu cầu của Viện KSND tỉnh Nghệ An, trong đó có 9 nhóm nội dung trọng tâm cần tập trung thảo luận. Đã có 05 lượt ý kiến tham gia đóng góp cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thống nhất đánh giá cao sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, nhất là những bất cập trong quản lý và sử dụng đất; những điều chỉnh để khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật Đất đai 2013. Về những điều luật cụ thể trong Dự thảo, các ý kiến tập trung về quyền của công dân đối với đất đai. Đề nghị bổ sung về quyền của công dân trong việc lựa chọn cơ quan hòa giải về tranh chấp đất đai; quyền ủy quyền và cho mượn đối với người sử dụng  đất, cần giải thích rõ cụm từ “người đang sử dụng đất” được quy định tại Điều 117 vì thực tiễn xét xử các vụ án dân sự, các khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai, Tòa án xem xét tính hợp pháp đối với các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho người sử dụng đất khi quyền sử dụng đất đó có “người đang sử dụng đất” là rất nhiều và rất phức tạp. Đề nghị bổ sung thông tin chi tiết về đơn vị hành chính cụ thể trong công khai quy hoạch đất trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cổng thông tin điện tử của cấp tỉnh (Khoản 1 Điều 73)… Các nội dung góp ý cụ thể được đơn vị tổng hợp gửi về Phòng 9 VKSND tỉnh Nghệ An vào ngày 21/02/2023 theo quy định.

Việc triển khai góp ý kiến nghiêm túc, đầy đủ thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công chức Viện KSND thị xã Cửa Lò đối với đối với Ngành cũng như trong việc xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam.

Nguồn: Viện KSND thị xã Cửa Lò