Cửa Lò triển khai hiến máu tình nguyện năm 2023

Đăng ngày 23/02/2023

Sáng ngày 23/2, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí: Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã chủ trì hội nghị.

Năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp, sự nỗ lực của cán bộ, CNVC và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, công tác vận động hiến máu tình nguyện thị xã Cửa Lò đã đạt được những kết quả tích cực. Trong năm, thị xã tiếp nhận được 273 đơn vị 350ml và 295 đơn vị 250ml, quy đổi thành 677 đơn vị 250ml, đạt 100% chỉ tiêu do Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh giao. Các đơn vị làm tốt như phường Nghi Thuỷ (202,98%), phường Nghi Hoà (111,85%), phòng giáo dục (101,7%). Ban chỉ đạo thị xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, … phục vụ tốt cho công tác tư vấn, tiếp nhận máu và chăm sóc người hiến máu đảm bảo an toàn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ hiến máu tình nguyện các cấp, sự nỗ lực của cán bộ, CNVC và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, công tác vận động hiến máu tình nguyện thị xã Cửa Lò đã đạt được những kết quả tích cực . Ảnh tư liệu

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác vận động, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác vận động hiến máu năm 2022 và đóng góp các ý kiến, giải pháp về kế hoạch tổ chức vận động và giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm sau. Năm 2023,  Cửa Lò phấn đấu số lượng đơn vị máu tiếp nhận là 763 đơn vị máu (mỗi đơn vị 250ml), đạt tỷ lệ 1,35% dân số (theo chỉ tiêu tỉnh giao).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị, Chủ tịch  Hội CTĐ thị xã đã đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến máu từ đó tích cực tham gia và vận động mọi người cùng tham gia; Rà soát các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn để chỉ đạo tuyên truyền vận động; Phát huy vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ các cấp đối với phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương, đơn vị; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương các điển hình cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, có sức lan toả và nhân rộng trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thị xã Cửa Lò đã khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện thị xã năm 2022.

Dương Tân – Tạ Nhật