Nghệ An phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2023 đạt 80,22%

Đăng ngày 23/02/2023

(Baonghean.vn) – Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, Nghệ An được Trung ương giao kế hoạch đầu tư công là 9.033,5 tỷ đồng; đến nay tỉnh đã phân bổ chi tiết được 80,22% kế hoạch.

Trong 9.033,5 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công được giao của Nghệ An, nguồn ngân sách Trung ương là 3.960,799 tỷ đồng và nguồn ngân sách địa phương 5.072,701 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/2, tỉnh đã phân bổ chi tiết được 80,22% kế hoạch vốn được giao.

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, từ tháng 1/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập các Tổ công tác đôn đốc và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai, đảm bảo kế hoạch thi công dự án và tiến độ giải ngân vốn.

Nghệ An phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2023 đạt 80,22% ảnh 1

Thi công kè ven biển trong dự án đường ven biển từ Bãi Lữ (Nghi Lộc) đến Cửa Hiền (Diễn Châu). Ảnh: Nguyễn Hải

Tính đến ngày 20/2, tỉnh đã phân bổ chi tiết 4.479,131 tỷ đồng, đạt 80,22% KH năm 2023; chưa phân bổ 1.104 tỷ đồng, bao gồm nguồn ngân sách Trung ương của 3 dự án thuộc lĩnh vực y tế, đó là Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội với số vốn 478 tỷ đồng và nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia tại 289 dự án, với tổng số vốn 626,669 tỷ đồng.

Trên cơ sở vốn kế hoạch đã giao, các sở, ngành và địa phương đã chỉ đạo thực hiện. Toàn tỉnh đã giải ngân được 537,886 tỷ đồng, đạt 5,95%. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 103,332 tỷ đồng, đạt 2,61%; nguồn ngân sách địa phương là 434,554 tỷ đồng, đạt 8,57%.

Nghệ An phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2023 đạt 80,22% ảnh 2

Sau nhiều lần lỡ hẹn, hạng mục đường 1 chiều nối từ trung tâm thị xã Hoàng Mai xuống cầu Cờn, phường Quỳnh Phương đã được thông tuyến, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương. Ảnh: Nguyễn Hải

Về nguồn năm 2022, trên cơ sở được giao tổng nguồn vốn là 11.055,521 tỷ đồng, tỉnh đã nỗ lực chỉ đạo và tính đến 31/1/2023, giải ngân được 8.636,5 tỷ đồng, đạt 78,47% tổng kế hoạch.

Cụ thể, nguồn ngân sách Trung ương giải ngân được 4.204,153 tỷ đồng, đạt 71,42%; nguồn ngân sách địa phương đã giải ngân được 4.432,347 tỷ đồng, đạt 86,59%.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm: Do Nghệ An còn một số nguồn vốn và dự án năm 2022 theo kế hoạch chưa hoàn thành giải ngân xong, nên UBND tỉnh đã có văn bản đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài đối với 32 dự án, với số vốn là 599,44 tỷ đồng; đồng thời, đối với nguồn ngân sách địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian và xử lý giải ngân đối các dự án nguồn ngân sách địa phương đến 31/12/2023./.

Nguồn: Nguyễn Hải – Báo Nghệ An