Video: Ngày hội Hiến máu tình nguyện ở Cửa Lò “Nơi trao gửi những tấm lòng”

Đăng ngày 24/03/2023