Nghệ An: Thống nhất phương án sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh

Đăng ngày 24/03/2023

UBND tỉnh Nghệ An nhất trí thông qua dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh và thành lập các phường thuộc thành phố Vinh, trong đó sáp nhập thị xã Cửa Lò vào địa giới thành phố.