Thông báo của Thị ủy Cửa Lò sau buổi làm việc với Sở Văn hóa- Thể thao, Sở Du lịch, TT Xúc tiến Đầu tư Thương mại &Du lịch, Đài PT-TH Nghệ An, Báo Nghệ An

Đăng ngày 24/03/2023