Vai trò của MTTQ Thị xã Cửa Lò với việc vận động các giáo họ xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

Đăng ngày 27/03/2014

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đã và đang lan toả rộng rãi trong toàn thể nhân dân Thị xã Cửa Lò. Bên cạnh các khối phố, làng văn hoá thì phong trào này đang trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong các giáo họ, giáo xứ…Có được kết quả đó phải kể đến vai trò của công tác mặt trận các cấp ở Thị xã Cửa Lò.

Khối 6 phường Thu Thuỷ, Thị xã Cửa Lò hiện có 140 hộ với 643 nhân khẩu, trong đó 98,4% là đồng bào theo đạo thiên chúa ở giáo họ Yên Trạch. Thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, ban công tác mặt trận khối đã cùng các đoàn thể xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể. Trong đó chú trọng đến chủ trương ‘yên dân yên địa bàn’ mà cụ thể là công tác tuyên truyền đến mọi thành viên trong gia đình thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, chăm lo xây dựng đời sống ở khu dân cư. Điều này đã được thể hiện rõ qua đời sống vật chất cũng như tinh thần của các gia đình giáo dân ở giáo họ Yên Trạch-Khối 6, phường Thu Thủy, TX Cửa Lò trong thời gian qua. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 95%, số hộ khá giàu đạt trên 50%, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/người/năm. Ông Võ Thanh Lịch, Trưởng ban công tác mặt trận Khối 6 -Thu Thuỷ cho biết:“Sau khi triển khai cuộc vận động thì nhận thức của bà con giáo dân cũng như nhân dân trên địa bàn đều đồng thuận nhất trí để xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Điều đó được thể hiện trong tình đoàn kết, yêu thương gắn bó nhau trong cuộc sống. từ đó đời sống kimh tế phát triển ngày càng tăng trưởng, đòi sống của người dân ngày càng được nâng cao.”

Trên địa bàn Thị xã Cửa Lò hiện có 1 giáo xứ và 5 giáo họ. Để cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ngày càng có chiều sâu và đạt được kết quả tốt, UBMTTQ Thị xã Cửa Lò đã triển khai tại các nhà thờ họ qua các buổi học giáo lý. Bên cạnh thực hiện tốt các giáo lý thì bà con giáo dân còn thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá. Nhờ tuyên truyền đúng trọng tâm trọng điểm nên cuộc vận động đã được đông đảo bà con giáo dân thực hiện và đạt được kết quả tốt. Tất cả 11/11 khối có giáo dân, 3/3 phường có đồng bào công giáo đều xếp vào khối, phường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc, 3/11 khối được công nhận đơn vị văn hoá. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBMTTQ Thị xã Cửa Lò nói:“Trong cuộc vận động xây dựng văn hoá muốn trở thành hiện thực thì MTTQ là phải là cầu nối nắm được tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân nói chung và của đồng bào công giáo nói riêng để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt và đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng nhưng lại phải đảm bảo cho đồng bào tự do tín ngưỡng và hoạt động dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. ”

Có thể nói rằng, cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đã và đang là một phong trào sôi nổi và rộng khắp trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Từ phong trào này đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng các khối, xóm, dân cư văn hoá. Đây cũng là những tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội cho Thị xã du lịch biển./.