Ứng cử viên Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại Nghi Thu và Nghi Hương

Đăng ngày 11/05/2016

txctrhuong

Tại Hội nghị, cử tri các khối đã được đại diện UBMTTQ phường giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên Đại biểu HĐND Thị xã và HĐND phường. Tiếp đó, các ứng cử viên cũng đã trình bày chương trình hành động của mình khi được bầu vào Đại biểu HĐND Thị xã và HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

txctrhuong1

txctrhuong2

txctrhuong3

txctrhuong4

 Các cử tri của 2 phường đều bày tỏ hài lòng về trình độ, năng lực cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu HĐND Thị xã và đại biểu HĐND phường, và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ  phải thực hiện tốt chương trình hành động của mình “nói phải đi đôi với làm”, thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân./.

Mỹ Hạnh