Lễ ra mắt Công đoàncơ sở khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò

Đăng ngày 11/05/2016

mthanh

Công đoàn cơ sở khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò được thành lập với 74 đoàn viên, BCH lâm thời gồm 7 ủy viên, nâng tổng số lên 67 các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học… trên toàn địa bàn TX Cửa Lò có tổ chức Công đoàn cơ sở.

mthanh2

mthanh1

Công đoàn cơ sở khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò đi vào hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân lao động, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp những chế độ chính sách phù hợp, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động./.

                                                                      Thanh Bình