Cửa Lò: Tập huấn nghiệp vụ PC&CC cho lực lượng PCCC cơ sở

Đăng ngày 11/05/2016

pccc

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên đến từ các khách sạn, nhà hành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, Cảnh sát PC& CC Tỉnh Nghệ An trình bày nội dung về: Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung một số điều cuật PCCC năm 2013, đồng thời hướng dẫn các nghị định, thông tư thi hành quy định tiêu chuẩn của luật trong công tác PCCC. Cũng trong đợt tập huấn này các học viên còn được hướng dẫn sử dụng các phương tiện PCCC thông dụng…

Đây là lớp huấn luyện thứ 5 trong năm 2016 này của Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 Tỉnh Nghệ An cho Thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở trên địa bàn Thị xã và huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An.

Mỹ Hạnh