UBND TX Cửa Lò và UBND Huyện Nghi Lộc: Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”

Đăng ngày 28/03/2014

Nhận rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển nên trong 5 năm qua cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò đã kịp thời ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật về công tác biên phòng. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí cho các đơn vị biên phòng thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện 5 nội dung “Ngày biên phòng toàn dân” gắn với các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”. Qua đó giúp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của “Ngày biên phòng toàn dân” để cùng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và thi đua phát triển kinh tế xã hội.

Các đơn vị bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn đã tích cực tham mưu cho UBND Thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc trong việc huy động tàu thuyền, lực lượng dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Mặt khác, bộ đội biên phòng cũng tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp bà con ngư dân khi vươn khơi. Đồng thời, nắm chắc tình hình và kiên quyết đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên biển.

Hiện tại, tình hình biển đảo vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp vì thế hội nghị đã tập trung thảo luận các biện pháp, kế hoạch để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Dịp này, chính quyền huyện Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò cũng đã khen thưởng cho 1 số tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung của “Ngày biên phòng toàn dân”.