Cửa Lò: Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn

Đăng ngày 28/03/2014

Tại buổi gặp mặt này, các cán bộ cao cấp quân đội về hưu ở Cửa Lò đã chia sẻ những gian khổ, ác liệt nhưng hào hùng của một thời tham gia chiến tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng thời cũng bày tỏ sự trăn trở trước tình hình của đất nước, Tỉnh và thị xã. Tuy nhiên, các cán bộ cao cấp bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn Cửa Lò cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng, sự đổi mới của quê hương.

Được biết toàn Tỉnh Nghệ An hiện có 1600 cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, trong đó Thành phố Vinh có số lượng lớn nhất là 400 Đồng chí. Thị xã Cửa Lò hiện có 60 cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu sính sống. Là địa phương thứ 2 trong toàn tỉnh tổ chức cuộc gặp mặt này theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh.

Việc Cửa Lò tổ chức buổi gặp mặt nói trên là nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương đến những người đã có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng, dìu dắt quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến, bách thắng và bảo vệ toàn vẹn tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.