Cửa Lò tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2013

Đăng ngày 28/03/2014

Trong năm 2013, các cơ quan ban ngành, địa phương trên địa bàn Cửa Lò đều đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chính quyền các cấp ở Cửa Lò đã duy trì tốt hoạt động trung tâm giao dịch 1 cửa, tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Đồng thời giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể tích cực tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phường, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên để phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Cửa Lò trong năm qua vẫn còn một số hạn chế nên tại hội nghị tổng kết này các đại biểu đã tập trung phân tích, tìm nguyên nhân để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2014 sao cho đạt hiệu quả cao hơn.

Dịp này, 10 tập thể và 9 cá nhân đã được khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong năm 2013./.