UBND Tỉnh NA ra Quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 đối với TX Cửa Lò

Đăng ngày 18/08/2021

Công văn chính thức của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nghệ An về việc thực hiện cách ly xã hội toàn TX Cửa Lò theo chỉ thị 16, trong đó riêng Khối Đoàn Kết, phường Nghi Thủy phải thiết lập vùng cách ly y tế: từ 0h, ngày 19/8/2021