UBND thị xã đề ra 15 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết

Đăng ngày 25/03/2014

Đó là chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2010; Hoàn thành xây dựng kế hoạch KTXH, dự toán ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2011 trình phê duyệt; Chỉ đạo sản xuất vụ đông, khai thác hải sản và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Tổ chức tổng kết du lịch năm 2010-Triển khai nhiệm vụ năm 2011; Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tập trung đẩy nhanh công tác xây dựng cơ bản; Thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chú trọng việc đền bù dứt điểm các dự án: Mương và đường số 3; đường dọc số 2, đường 12,14, khu quy hoạch đấu giá 107 lô và hoàn thành việc san nền dự án xây dựng trụ sở Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ môi trường Thị xã.

Cũng trong tháng 11 này, UBND thị xã sẻ tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chống lấn chiếm đất đai; Tăng cường công tác quản lý đô thị; Đẩy mạnh công tác thu ngân sách; Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, phường xã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Theo: Khắc Giang