Đảm nhận 12 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 120 triệu đồng

Đăng ngày 25/03/2014

      Đoàn viên thanh niên khối nông thôn tiếp tục thực hiện phong trào giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, thực hiện tốt phong trào “4 mới”, duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình kinh tế và xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều ĐVTN trên địa bàn. Hơn 600 ĐVTN tham gia các hoạt động kinh doanh, phục vụ du lịch tại các khách sạn, nhà hàng, ki ốt bãi biển, chụp ảnh, xe ôm… cho thu nhập từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng.

      Đoàn viên khối cơ quan hành chính tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Sáng tạo trẻ”, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao năng lực tham mưu, trình độ chuyên môn, tay nghề, áp dụng có hiệu quả các tiến bộ KHCN, nhất là công nghệ thông tin./.

Theo: Thanh Bình