UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị giao ban định kỳ tháng 7/2021

Đăng ngày 07/07/2021

Sáng ngày 07/7, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị giao ban định kỳ để đánh giá hoạt động tháng 6 và triển khai các nhiệm  vụ trọng tâm trong tháng 7/2021. Đ/c: Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Đ/c Hoàng Văn Phúc- Phó chủ tịch UBND; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã và UBND 7 phường tham dự. 

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã được nghe đại diện Văn phòng UBND thị xã báo cáo kết quả của tháng 6/2021. Theo đó, trong tháng 6, UBND thị xã đã chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; Triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đưa 04 tàu đánh bắt xa bờ công suất lớn của phường Nghi Thủy vào khai thác tại các ngư trường; Nông- Lâm- Ngư nghiệp đạt năng suất cao; Đảm bảo nguồn lực trong công tác an sinh xã hội và hoạt động của hệ thống chính trị; Công tác đền bù GPMB các công trình trọng điểm được thực hiện đúng tiến độ; Tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã khóa VI; Văn hóa- xã hội ổn định; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Trong tháng đã ban hành 4 thông báo kết luận, xử lý 856 văn bản đến của các ngành cấp tỉnh, ban hành 872 văn bản các loại để chỉ đạo triển khai thực hiện. Thành lập 101 tổ Covid cộng đồng. Xử phạt 68 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19, nộp vào ngân sách nhà nước 43 triệu đồng; Thực hiện được 25/39 nội dung công việc tại thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã tại kỳ họp giao ban trước; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính được thực hiện có hiệu quả; Tiến độ triển khai các quy trình thực hiện dịch vụ công ích được thực hiện theo đúng lộ trình…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong tháng 6, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Có 14 nội dung công việc tại thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch, các đồng chí PCT đến nay vẫn chưa hoàn thành; Dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, sản xuất kinh doanh; Công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm Covid-19 tại một số địa phương chưa thường xuyên…

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các phòng, ban, đơn vị thị xã, đại diện các phường tiến báo cáo kết quả đã đạt được trong tháng 6 đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 của các đơn vị, địa phương. Đ/c Phó chủ tịch UBND thị xã Hoàng Văn Phúc đề ra một số việc cần thực hiện trong công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác giáo dục và tiến độ thực hiện dịch vụ công ích. Tiếp đó,  đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng đã phát biểu đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ghi nhận sự đóng góp của lĩnh vực Nông-Lâm- Ngư nghiệp vào sự tăng trưởng kinh tế của thị xã trong thời gian qua…

Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2021, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng nhấn mạnh, trong tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các phường tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; xây dựng các kịch bản dự báo các tình huống của dịch Covid-19; Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm 5k trong công tác phòng, chống dịch; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Đảm bảo thu chi ngân sách; Chỉ đạo xây dựng thành công các chỉ tiêu văn hóa xã hội đã đề ra; Giữ vững an ninh quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu….

                                                Phan Thành- Nhật Hải