UBND thị xã Cửa Lò tổ chức  hội nghị giao ban định kỳ tháng 5/2020

Đăng ngày 06/05/2020

Sáng ngày 06/5, UBND thị xã Cửa Lò đã triển khai hội nghị giao ban định kỳ tháng 5/2020. Đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị; các đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã; đại diện các phòng, ban, ngành thị xã  và 7 phường cùng tham dự.

Trong tháng tháng 4/ 2020, Thị xã đã chỉ đạo các phòng,ban,ngành, các phường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong kỳ giao ban trước. Theo đó, toàn thị xã đã làm tốt công tác kiểm soát dịch Covid -19, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh với phương châm vừa chống dịch trong tình hình mới vừa phát triển kinh tế- xã hội; Chỉ đạo và khuyến khích người dân phát triển ngành nghề đánh bắt, chế biến hải sản, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh online đúng quy định; Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho du lịch và các hoạt động du lịch; Làm tốt công tác tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; giải quyết tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn; An ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Trong  khuôn khổ của buổi làm việc, trưởng các ban, ngành, đơn vị, các phường đã báo cáo những kế hoạch dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 5/2020, đồng thời các đồng chí PCT cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao kết quả các ban, ngành, đơn vị, các phường đã thực hiện đối với những nhiệm vụ mà đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó chủ tịch đã đề ra trong kỳ họp trước, và yêu cầu các phòng, ban, ngành, các phường tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chưa hoàn thành trong tháng 4. Với nhiệm vụ tháng 5/2020, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, các phường tiếp tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới; Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo nhân dân ổn định tư tưởng, tham gia lao động sản xuất; Chú trọng công tác du lịch và quảng bá du lịch, xây dựng các clip giới thiệu về du lịch Cửa Lò; xây dựng các điểm đến về du lịch; tăng cường công tác truyên truyền trực quan sinh động về năm du lịch 2020 gắn với lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tăng cường quản lý trong hoạt động moto nước, xe điện 4 bánh; Hoàn thiện việc chỉnh trang đô thị; Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, giải quyết thủ tục hành chính…Các ban, ngành, đơn vị, các phường căn cứ vào chức năng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại kỳ họp này./.

Phan Thành- Tạ Nhật