UBND Thị xã Cửa lò thông báo tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021.

Đăng ngày 01/03/2021