Cửa Lò tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 01/03/2021

Chiều ngày 01/03/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Thị ủy Cửa Lò tổ chức các hội nghị theo quy trình bốn bước để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND Thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã; Các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, BCH Đảng bộ Thị xã; Trưởng các phòng ban ngành; Các tổ chức đoàn thể  chính trị xã hội cấp Thị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 7 phường, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – UV BTV Tỉnh ủy, bí thư Thị ủy nhấn mạnh công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ này là việc làm rất quan trọng để xây dựng bộ máy tinh gọn và đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc bổ sung quy hoạch tạo sự chủ động trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục vững vàng của các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và ổn định chính trị của thị xã. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua bổ sung quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của thị xã.

Đồng chí: Nguyễn Thị Dung – Trưởng ban Tổ chức Thị ủy.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Sau khi nghe nội dung báo cáo và tờ trình của BTV Thị ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên tinh thần dân chủ, khách quan, các đồng chí đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu, bầu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại biểu bỏ phiếu, bầu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại biểu bỏ phiếu, bầu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thị ủy cũng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến tín nhiệm và hội nghị Ban Thường vụ lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025, đảm bảo đúng quy trình các bước về công tác cán bộ.

Dương Tân – Duy Quý