UBND thị xã Cửa Lò giao ban tháng 11/2022

Đăng ngày 03/11/2022

Chiều 3/11, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức buổi giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2022. Đồng chí Doãn Tiến Dũng- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Dự buổi giao ban có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, đại diện UBMTTQ VN thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy, trưởng các phòng ban, ngành, đơn vị thị xã, đại diện UBND các phường.

Một trong những kết quả nổi bật của tháng 10 vừa qua đó là thị xã và các phường đã thực hiện tốt việc giải tỏa các ki ốt, bãi giữ xe ở phía Đông đường Bình Minh. Hiện chỉ còn 1 ki ốt khu vực bãi tắm đang giải tỏa và 4 ki ốt trong khu vực nhà nghỉ 382 của Bộ Công an đã chuyển đồ về nhưng chưa tháo dỡ. Việc chỉ đạo phát triển kinh tế, du lịch, đầu tư hạ tầng, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực  được triển khai đồng bộ và đúng chủ trương, kế hoạch đề ra. Thị xã cũng đã bảo vệ thành công dự toán thu ngân sách năm 2023 và làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng cán bộ, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ giám sát của các Ban HĐND

 Trong tháng 10/2022, thị xã cũng đã triển khai quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, tập trung giải ngân đầu tư công; quản lý tốt công tác đất đai, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiểm soát tốt dịch Co vid 19 cũng như dịch bệnh gia súc, gia cầm. ..

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng 10/2022 vẫn còn 18 nội dung công việc tại các Thông báo kết luận các nhiệm vụ được Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã giao chưa hoàn thành.

Hội nghị đã thảo luận những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong tháng qua, đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cho tháng 11 năm 2022.

Phát biểu kết luận buổi giao ban, đồng chí Doãn Tiến Dũng- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như chỉ rõ các hạn chế tồn tại trong tháng 10 và đề nghị các phòng ban thị xã, các phường và đơn vị liên quan tập trung khắc phục.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Các phòng ban, đơn vị thị xã, UBND các phường tập trung rà soát các đề án, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách được giao để tập trung thực hiện; Đẩy mạnh thu ngân sách đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu; Tiếp tục thực hiện giải tỏa khu vực lâm viên phía Đông và bố trí hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh. Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; Triển khai sớm kế hoạch chỉnh trang đô thị và quy hoạch, xây dựng  các điểm tắm nước ngọt công cộng khu vực bãi tắm phục vụ du khách trong đó chú trọng xã hội hóa; Tổ chức tổng kết hoạt động du lịch năm 2022, trong đó các phường phải hoàn thành trước ngày 15/11. Phê duyệt phương án quản lý hoạt động mô tô nước, ô tô điênj chở khách; Tăng cường công tác vệ sinh môi trường khu lâm viên bãi tắm; Tiếp tục cải cách hành chính, tập trung giải quyết đơn thu, khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

                                                      Hữu Lương – Ngọc Ánh