UBND thị xã Cửa Lò giao ban định kỳ tháng 1/2020

Đăng ngày 06/01/2020

Dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, sáng ngày 6/1/2020, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị giao ban tháng 1/2020.

gb

Trong tháng 12/2019, UBND thị xã đã tập trung xử lý các nội dung công việc để triển khai các dự án như: Khu vui chơi giải trí Cửa Hội, Quốc lộ ven biển, mở rộng khuôn viên nhà máy sữa Vinamilk. Phối hợp tổ chức thành công kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 12, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Chỉ đạo sản xuất vụ đông, xây dựng và triển khai các mô hình kinh tế đúng kế hoạch, tham gia xây dựng văn kiện Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ VI, dự thảo kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Chỉ đạo thu thuế, phí, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 55 tỷ đồng…

gb1

gb2

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế, như: 10 nội dung công việc tại các thông báo kết luận của Chủ tịch, các P. Chủ tịch UBND thị xã giao vẫn chưa hoàn thành; Các công việc sau khi đối thoại với nhân dân chưa hiệu quả, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cử tri.

gb3

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phát triển KT – XH trên địa bàn thị xã trong năm 2020.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND thị xã – Doãn Tiến Dũng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để chủ động, tích cực ngay từ đầu năm, tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2020. Trước mắt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ngành chăm lo, tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán đảm bảo vui tươi, an toàn cho nhân dân trên địa bàn./.

Đàm Hiền – Duy Qúy