UBMTTQ VN phường Nghi Hòa tổ chức  hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng ngày 09/12/2022

Chiều 9/12, Ủy ban MTTQ VN phường Nghi Hòa tổ chức  hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và phát động cuộc thi Đoạn đường ngõ phố đẹp văn minh giai đoạn  2022 – 2023. Đồng chí Lê Thị Xanh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN  thị xã cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, các đồng chí ủy viên UBMTTQ,  tổ chức đoàn thể, trường học, BCH quân sự, Công an phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận các khối dân cư tham dự.

Trước khi đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2022, UBMTTQVN phường Nghi Hòa đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi Đoạn đường, ngõ phố đẹp, văn minh giai đoạn  2022 – 2023. Mục đích của cuộc thi nhằm huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo đột phá để thay đổi diện mạo đô thị với cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, làm cơ sở để xây dựng phường Nghi Hòa đạt chuẩn văn minh đô thị, phục vụ tốt hoạt động du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Theo kế hoạch, cuộc thi bắt đầu từ tháng 12/2022 và kết thúc, trao giải vào dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập MTTQVN 18/11/2023. Hưởng ứng cuộc thi này, tại hội nghị Trưởng Ban công tác Mặt trận các khối cũng đã ký cam kết tham gia cuộc thi với quyết tâm đạt kết quả cao.

Năm 2022, UBMTTQ VN phường Nghi Hòa đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Tham gia giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Củng cố tổ chức, tích cực đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung chỉ đạo và nêu cao vai trò trách nhiệm giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở khu dân cư, góp phần xây dựng Nghi Hòa ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2022, hội nghị đã thảo luận nội dung chương trình và thống nhất hành động năm 2023.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2022, UBMTTQVN phường Nghi Hòa được UBMTTQ VN tỉnh Nghệ An tặng bằng khen; UBMTTQ VN thị xã Cửa Lò cũng khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Tại hội nghị này, UBMTTQVN và UBND phường Nghi Hòa cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

                                                  Hữu Lương – Ngọc Ánh