Nghi Hòa ra mắt mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến

Đăng ngày 09/12/2022

Chiều 9/12, UBND phường Nghi Hòa ra mắt mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP của Chính phủ tại Công an phường Nghi Hòa. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Công an thị xã Cửa Lò cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, BCH quân sự, Công an phường Nghi Hòa, Công an các phường trên địa bàn thị xã.  

Mô hình dịch vụ công trực tuyến có ý nghĩa hết sức quan trọng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, công dân số cũng như phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương. Do đó, UBND phường đã đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện để các ban, ngành, đoàn thể cùng với lực lượng nòng cốt là Công an phường thực hiện mô hình. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Nghi Hòa chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, bộ phận và các đơn vị liên quan, nhất là Công an phường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tất cả công dân đều đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo hoàn thành những mục tiêu, yêu cầu đề ra.

                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh