Cửa Lò: Nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Đăng ngày 09/12/2022

Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò thông báo danh sách 16 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thị xã chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thời gian từ 02 tháng trở lên. Những đơn vị này đã có hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

Mỹ Hạnh