UBMTTQ Cửa Lò triển khai chủ trương giải tỏa khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh.

Đăng ngày 19/09/2022

Sáng ngày 19/9, UBMTTQVN thị xã Cửa Lò phối hợp với các tổ chức đoàn thể thị xã tiến hành hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền vận động giải tỏa các ki ốt, công trình khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh và ổn định các hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh thị xã Cửa Lò. Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận Thị uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã chủ trì hội nghị; Đại diện các tổ chức đoàn thể thị xã; UBMTTQ, các tổ chức, đoàn thể 7 phường cùng dự.


Theo đó, tại chương trình, các đại biểu tham dự đã được tiếp thu nhiều nội dung, kế hoạch quan trọng, như: Kế hoạch số 07 về giải tỏa các ki ốt phía đông đường Bình Binh và ổn định các hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh của thị xã; Vai trò, nhiệm vụ của UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể thị xã các cấp trong việc thực hiện kế hoạch; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành chủ trương của thị xã; Chương trình phối hợp, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân trong việc tháo dỡ các ki ốt… Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thông qua quyết định thành lập 3 tổ công tác của UBMTTQ và các đoàn thể thị xã trong việc hỗ trợ, giám sát các phường trọng điểm du lịch trong thực hiện chủ trương giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh và ổn định kinh doanh phía Tây đường Bình Minh…

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham gia thảo luận từ các đại biểu về các vấn đề, như: kế hoạch, lộ trình, công tác vận động, tuyên truyền của các địa phương trọng điểm về du lịch trong việc thực hiện kế hoạch và các đề xuất, kiến nghị từ các đơn vị này…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiêu-Trưởng ban dân vận Thị uỷ, Chủ tịch UBMTTQ thị xã nhấn mạnh: Chủ trương giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh là một chủ trương lớn của thị xã. Đây được xem là một cuộc cách mạng mang tính lịch sử nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị du lịch biển Cửa Lò. Thị xã sẽ cùng chung tay với các địa phương trên tinh thần quyết tâm, chủ động để triển khai kế hoạch một cách đồng bộ, hiệu quả, chất lượng. Đồng chí yêu cầu MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ thị xã đến cơ sở cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chủ trương này của thị xã tới đoàn viên, hội viên của mình thông qua các nền tảng mạng xã hội như faceboo, zalo.. Kịp thời phản biện cũng như phản bác các luận điểm thiếu tính khách quan, chính xác về chủ trương, kế hoạch này của thị xã nhằm tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; chủ động lực lượng và sẵn sàng hỗ trợ người dân trong việc tháo dỡ các ki ốt; các địa phương trọng điểm cần có sự kết nối các tổ công tác thị xã để tạo sự đồng nhất, tránh sự chống chéo, kém hiệu quả trong thực hiện kế hoạch; kịp thời rà soát để năm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, đặc biệt những trường hợp đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp, tìm địa điểm kinh doanh mới…/.

Phan Thành- Tạ Nhật