UBMT TQ thị xã Cửa Lò bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch

Đăng ngày 31/12/2015

hnmattran1 copy

Trong năm 2015, UBMTTQ thị xã Cửa Lò đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Tích cực động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. UBMT TQ thị xã cũng đã phối hợp với các cấp ngành, vận động được hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây dựng mới 34 nhà tình nghĩa, giá trị gần 1,1 tỷ đồng và trao tặng 4778 suất quà, cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo cùng nhiều đợt vận động, hỗ trợ khác.

UBMT TQ thị xã cũng đã phát huy tốt tinh thần dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tích cực giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.

Hội nghị đã thảo luận những kết quả đạt được, đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016, bầu bổ sung 4 ủy viên và 2 phó Chủ tịch UBMT tổ quốc thị xã Cửa Lò, nhiệm kỳ 2014 – 2019 là ông Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy và Nguyễn Văn Dần – Nguyên Phó Chủ tịch Hội nông dân thị xã

Dịp này, 4 tập thể và 16 cá nhân đã được UBND thị xã và UBMTTQ Cửa Lò khen thưởng.

mattran2

mtran4

 

Hữu Lương-Thanh Bình