UBMT Tổ quốc Tỉnh: Tổ chức lễ phát động phong trào “ngày chủ nhật xanh”

Đăng ngày 16/11/2014

Sáng nay 16/11, tại khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ an đã tổ chức Lễ  phát động phong trào “ngày chủ nhật xanh”.

Trong những năm qua, khối Hiếu Hạp phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò là một trong những khu dân cư điển hình về làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải và trồng cây xanh của Tỉnh. Do đó, năm nay UBMTTQ Tỉnh đã chọn khối Hiếu Hạp để chỉ đạo điểm và phát động phong trào “ngày chủ nhật xanh”. Mục đích là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan ở khu dân cư, trước hết là ăn sạch, uống sạch và ở sạch. Thông điệp của UBMTTQ tỉnh đưa ra là “Tôi, bạn và chúng ta hãy hành động vì một khu dân cư không có rác thải”.  

Sau khi tuyên truyên, nêu rõ ý nghĩa của phong trào, ông Vương Quang Minh – Phó chủ tịch UBMTTQ Tỉnh đã nổi hồi trống ra quân thực hiện phong trào ‘ngày chủ nhật xanh’. Tiếp đó, cán bộ nhân dân phường Nghi Thu và sinh viên trường cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ an đã tiến hành tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải và trồng cây xanh ở khu vực khối Hiếu Hạp.

             Hữu Lương -Tạ Nhật