Đoàn công tác ngành y tế Tỉnh Nghệ An về thẩm định trạm y tế đạt chuẩn tại Cửa Lò

Đăng ngày 16/11/2014

Trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND 2 phường Nghi Hòa và Nghi Hương đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai  thực hiện tốt 10 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Sau khi kiểm tra thực tế tại trạm y tế phường Nghi Hòa và phường Nghi Hương, đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện một số tiêu chí về: chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em, dân số – kê hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó đoàn cũng yêu cầu trạm y tế các phường cần bổ sung thêm các tiêu chí còn thiếu như: xây dựng kế hoạch năm, quan tâm đào tạo liên tục đội ngũ cán bộ y tế phường, thực hiện tốt điều hành nhà thuốc, duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Qua kiểm tra, đánh giá cơ bản 2 phường đã đạt được các tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế do Bộ quy định, với kết quả chấm điểm: phường Nghi Hòa đạt 92/100 điểm và phường Nghi Hương đạt  93/100 điểm. Với kết quả trên 2 phường đủ điều kiện đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020, Sở y tế sẽ tổng hợp trình UBND Tỉnh ra quyết định công nhận phường Nghi Hòa và Nghi Hương đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Và như vậy, đến hết năm 2014, 7/7 phường ở Cửa Lò đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, đạt 100% .

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật