Khối Nam Phương – Nghi Thu: Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đăng ngày 16/11/2014

Trước khi bước vào chương trình, các đại biểu về dự đã trồng cây lưu niệm trước nhà văn hóa khối. Trong những năm qua, bà con nhân dân khối Nam Phượng luôn đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, trong khối chỉ còn 1 hộ nghèo, nếp sống văn minh tiếp tục được thực hiện. Bà con đề cao tinh thần chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm tốt công tác khuyến học, xã hội hoá giáo dục, xây dựng gia đình văn hoá, khối văn hoá, góp phần xây dựng phường văn hóa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường sạch đẹp… Do đó, những năm qua, khối luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

Cũng trong dịp này, Khối Nam Phượng đã trao chứng nhận gia đình văn hóa tiêu biểu cho 9 hộ, chứng nhận gia đình thể thao cho 5 hội, đồng thời tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn nhằm động viên họ vươn lên trên cuộc sống.

Thanh Vân – Duy Quý