Khó khăn trong tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội ở Cửa Lò

Đăng ngày 15/11/2014

Đề cập đến những khó khăn trong công tác vận động, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn – Hội, trước hết phải nói đến phường Thu Thủy.  Đây là một địa phương có đông đồng bào theo đạo sinh sống, lại là phường trung tâm của du lịch nên lực lượng thanh niên hoạt động ở nhiều thành phần khác nhau. Năm 2014, toàn phường có trên 260 thanh niên nằm trong phải diện tập hợp, tuy nhiên, tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn phường Thu Thủy chỉ chiếm hơn 51%, giảm 0,4% so với năm 2013. Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó, phần lớn là thanh niên tại địa phương tham gia vào phát triển kinh tế, không có thời gian giành cho các hoạt động đoàn. Bên cạnh đó, một số bộ phận thanh niên do nhận thức còn hạn chế, chưa có chí hướng phấn đấu vào đoàn, ngại tham gia hoạt động cộng đồng. Mặt khác, Thu Thủy là vùng đặc thù nên cũng tác động khá nhiều đến các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Anh Nguyễn Trọng Bảo – Bí thư đoàn phường Thu Thủy cho biết thêm: “Đặc biệt chi phối giữa vùng đặc thù nữa. Ngoài tham gia hoạt động bên xã hội, cũng như là bên trường học, đoàn viên còn phải tham gia vào các buổi lễ bên giáo họ nên cũng bị chi phối về mặt thời gian, hạn hẹp rất lớn. Với những khó khăn đó, đoàn phường cũng gặp rất nhiều vấn đề trong tập hợp ĐVTN trong hoạt động. Đặc biệt là phong trào bề nổi, tỷ lệ tập hợp, huy động con người tham gia gặp rất nhiều khó khăn trong việc tham gia cùng các tổ chức đoàn thể”

Tỷ lệ tập hợp ĐVTN chiếm hơn 70%, cao hơn so với phường Thu Thủy, tuy nhiên, phường Nghi Hương lại gặp hạn chế trong chất lượng hoạt động đoàn ở các khu dân cư, nhất là việc tập hợp thanh niên vào sinh hoạt đoàn ở khối xóm. Thực tế cho thấy, các chi đoàn tại khối xóm hoạt động còn thiếu sáng tạo, thiếu sức hấp dẫn thanh niên nên sự gắn kết còn khá lỏng lẻo. Nội dung, phương thức hoạt động đoàn, mô hình tập hợp thanh niên ở cơ sở còn cứng nhắc, trong khi đó, yêu cầu của phong trào đoàn là phải sôi nổi, phát huy được tính sáng tạo của ĐVTN. Bạn trẻ Lê Quỳnh Như – đoàn viên chi đoàn khối 4 – phường Nghi Hương nói: “Là một đoàn viên, tôi thấy rằng các buổi sinh hoạt chi đoàn hầu như còn sơ sài, tổ chức các buổi sinh hoạt không theo một thời gian nhất định. Chủ đề sinh hoạt vẫn chưa thu hút được đoàn viên. Đoàn viên đến với các buổi sinh hoạt chi đoàn hầu như theo kiểu bắt buộc, không có tinh thần tự nguyện, và hầu như toàn là đoàn viên của các trường học, nên các buổi sinh hoạt thường không thu hút được nhiều”

Do thiếu lực lượng tại chỗ nên công tác đoàn và phong trào thanh niên ở Nghi Hương nói riêng và toàn thị xã Cửa Lò nói chung, gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng khá lớn đến công việc, tổ chức đoàn, nhất là trong các chiến dịch tình nguyện, như phong trào “Năm xung kích, bốn đồng hành. Do vậy, tìm hướng đi mới, nhằm nâng cao tỷ lệ tập hợp và chất lượng hoạt động của chi đoàn đang là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các cơ sở đoàn phường cũng như của thị đoàn Cửa Lò. Tuy vậy, không thể có kết quả trong ngày một, ngày hai, bởi hiện nay trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhiều cán bộ Đoàn, nhất là cấp cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Mặt khác hoạt động của đoàn thanh niên cần có sự đồng hành của các tổ chức chính trị xã hội. Anh Hoàng Văn Hợp – Bí thư đoàn Phường Nghi Hương cho biết:”Nguyên nhân làm cho tỷ lệ tập hợp, thu hút thanh niên ở đây bị hạn chế, một phần là do năng lực, kỹ năng điều hành của cán bộ chi đoàn, và một điểm nữa là sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với tác động chung làm cho làm cho đoàn viên, hội viên của mình tham gia vào tổ chức Đoàn. Tôi cho rằng, đây là mặt yếu nhất so với các tổ chức đoàn thể chính trị khác. Bởi vì thực trạng chung, tổ chức đoàn là tổ chức thường xung kích đi đầu trong mọi hoạt động. Tuy nhiên do nhiều yếu tố có những tác động không nhỏ làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động cũng như sinh hoạt trong chi đoàn”

          Để phong trào đoàn và các hoạt động thanh niên thực sự sôi nổi đòi hỏi các tổ chức đoàn phải mạnh về lực lượng. Muốn làm được điều đó rất cần có sự đổi mới về phương thức hoạt động mà trước hết là đổi mới trong các buổi sinh hoạt chi đoàn nhằm thu hút ĐVTN đến với tổ chức đoàn một cách tự nguyện và sôi nổi./.

Thanh Vân