Thị xã Cửa Lò tổng kết công tác khuyến học năm 2014

Đăng ngày 14/11/2014

Năm 2014, Hội khuyến học thị xã Cửa Lò đã có nhiều đổi mới nội dung, chương trình công tác nên đã thu được kết quả tốt. Trước hết là phong trào tháng khuyến học, tết khuyến học đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ khuyến học toàn thị xã đạt hơn 1,4 tỷ đồng. Số tiền này đã được Hội khuyến học trao thưởng kịp thời cho hàng ngàn lượt cán bộ giáo viên, học sinh có thành tích học tập, giảng dạy xuất sắc và học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Hội khuyến học thị xã còn phối hợp với ngành giáo dục làm tốt công tác xã hội hóa để huy động nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp được  7,5 tỷ đồng cho 22 trường xây dựng 1 số công trình và mua sắm các thiết bị dạy học. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đăng ký và xây dựng phường, khối, dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học. Qua đó góp phần đưa chất lượng giáo dục toàn diện cũng như việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của ngành giáo dục đào tạo Cửa Lò vào tốp đầu của Tỉnh.

Ngoài nêu rõ những nguyên nhân đạt được và một số hạn chế, Hội nghị còn thảo luận, thông qua chương trình công tác năm 2015; Đồng thời trao thưởng cho một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công khuyến học năm 2014.

                                                                             Hữu Lương-Duy Quý