TX. Cửa Lò: Tổ chức lễ tế, lễ xuất thần tại đền Vạn Lộc

Đăng ngày 20/03/2014

 

Đây là một việc làm của thị xã Cửa Lò trước khi tổ chức khai trương lễ hội du lịch hàng năm. Mục đích là tuyên truyền cho nhân dân những công lao của Thái uý quận công Nguyễn Sư Hồi – Người có công lớn trong việc tạo lập nên làng Vạn Lộc xưa và Cửa Lò ngày nay. Tại buổi lễ này, lãnh đạo thị xã cũng đã báo công với Thái uý quận công Nguyễn Sư Hồi về những kết quả mà Cửa Lò đạt được trong năm qua và các chỉ tiêu của mùa du lịch 2009. Đồng thời cầu mong một năm mưa thuận gió hoà để người dân Cửa Lò gặp nhiều may mắn trong lao động, sản xuất cũng như trong cuộc sống.

Theo: Hữu Lương