TX Cửa Lò: Giao ban công tác tài nguyên môi trường 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2016.

Đăng ngày 27/09/2016

hopMT

Trong 9 tháng đầu năm 2016 Phòng tài nguyên môi trường TX đã tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

hopMT1

Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất, tài nguyên nước, biển và hải đảo được quản lý chặt chẽ; Tổng hợp đề xuất Sở tài nguyên MT cần thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất đối với 86 công trình, dự án, với tổng diện tích trên 360 ha.

Đã tiến hành giao đất thực địa cho 118 hộ gia đình, cấp giấy CNQSD đất cho 72 hộ gia đình, cá nhân; Hoàn thành giải phóng mặt bằng 9 công trình dự án, phối hợp với Sở TNMT, Chi cục bảo vệ MT, Trung tâm quan trắc tiến hành quan trắc nước biển 2 lần/tuần; tổ chức 8 đợt tổng dọng VSMT và thực hiện nhiều đợt vệ sinh bãi biển hướng ứng chiến dịch làm sạch biển; trình UBND TX phê duyệt và triển khai đề án thu gom rác thải tại nguồn, tăng cường công tác thanh, kiểm tra vi phạm ô nhiễm MT, giám sát chỉ đạo công tác VSMT trên địa bàn, đặc biệt là khu lâm viên, bãi biển

Hội nghị đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sự dụng đất đến năm 2020./.

                                                                        Thanh Bình