Giao ban công tác tuyên giáo, dân vận và tổ chức

Đăng ngày 28/09/2016

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò, các ngành trong khối và các phường đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, để lại ấn tượng tốt trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân; Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên được quan tâm, chất lượng được nâng cao. Công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, báo chí xuất bản, công tác kiểm tra giám sát cũng như việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị thu được kết quả tốt.

Still0928 00002 copy

Still0928 00004

Về công tác dân vận, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn đã sơ kết công tác dân vận, công tác thực hiện quy chế dân chủ co sở quý II, triển khai nhiệm vụ quý III, với kết quả tốt. Tình hình tư tưởng của nhân dân ổn định. Ban dân vận thị ủy đã thực hiện đầy đủ các chương trình kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, thị xã Cửa Lò cũng đã thực hiện tốt kết luận, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót và thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm của Ban thường vụ thị ủy và cơ sở về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Still0928 00006 copy

Still0928 00003 copy

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban ngành, địa phương đã đề đạt một số vấn đề như ánh hưởng của sự cố môi trường biển đến ngành du lịch và khai thác, chế biến hải sản, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, viêc sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng, việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao còn 1 số điểm bất cập.

Kết luận cuộc họp, đồng chí bí thư Thị ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong những tháng còn lại năm 2016 bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để thực hiện. Tập trung tuyên truyền về phát triển du lịch, khai thác, sử dụng hải sản, công tác giáo dục đào tạo, công tác thu các loại quỹ, thuế, phí. Tích cực khắc phục các khó khăn, hạn chế nhất là những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Hữu Lương – Duy Quý