Bộ Tài nguyên – Môi trường: Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Đăng ngày 29/09/2016

mt2

mt3

mt1

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng các sở TN – MT các Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương được các giảng viên truyền đạt các chuyên đề: Những nội dung mới, định hướng quan trọng của Đảng và nhà nước về công tác TĐKT; Xây dựng, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến; Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét công nhận các danh hiệu thi đua, và hình thức khen thưởng; Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức các phong trào thi đua của các khối, cụm thi đua và những yêu cầu đổi mới.

Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu còn tập trung  trao đổi những vướng mắc, khó khăn, nhằm khắc phục những hạn chế , tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Đây là những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy việc hoàn thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm và từng giai đoạn. Đồng thời góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển ngành TN – MT Việt Nam trong thời gian tới.

Mỹ Hạnh – Duy Quý