Tuổi trẻ Nghệ An cần tích cực nâng cao trình độ, trau dồi phẩm chất

Đăng ngày 25/03/2016

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện Tỉnh đoàn và các cán bộ chủ chốt, đoàn viên thanh niên trường Chính trị tỉnh. 

Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đoàn viên đã thảo luận sôi nổi các vấn đề như: đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An; thanh niên Nghệ An tiếp cận những điểm mới về đường lối kinh tế trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; vai trò của cán bộ công chức viên chức trẻ Nghệ An trong việc thực hiện cải cách hành chính hướng tới thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức trẻ Nghệ An; xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh nhà trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trẻ. 

Đoàn viên phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.
Đoàn viên phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm không chỉ là dịp để đoàn viên thanh niên trường Chính trị tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn giúp họ xác định đúng đắn vai trò và trách nhiệm của mình để thực thi có hiệu quả, đóng góp vào việc hiện thực hóa các mục tiêu, giải pháp và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhà. 

Phương Thảo