Trường Cao Đẳng nghề du lịch thương mại : Khai giảng lớp học nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Đăng ngày 26/03/2014

 

Đây là khóa học nhằm đào tạo và nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên của các cơ sở giáo dục, dạy nghề trên địa bàn Tỉnh. Tham gia khóa đào tạo này, từ nay đến hết tháng 12 năm nay, 54 học viên phải trải qua 6 môn học với 16 đơn vị học trình do các giảng viên của Trường cao đẳng su phạm nghề giảng dạy trong đó có các môn học như: Tâm lý học nghề nghiệp, Kỹ năng và phương pháp dạy nghề, Phương tiện dạy học, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục về nghề nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học… Khóa học nói trên là nhằm cụ thể hóa quyết định 853/QĐ của Sở LĐTBXH ngày 14/7/2011 về bổ sung nhiệm vụ cho Trường cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An trong công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ dạy nghề cho giáo viên. Với mục tiêu, nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo nghề trên địa bàn toàn tỉnh. Đây cũng là khóa học đầu tiên do khoa đào tạo dạy nghề của trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An đảm nhiệm. Đây cũng là đơn vị thứ 2 sau Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh có chức năng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên về lĩnh vực này.

Theo: Đàm Hiền-Ngọc Ánh