Trường Cao đẳng nghề DLTM Nghệ An: Tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011- 2012

Đăng ngày 26/03/2014

 

Năm học 2010- 2011 trường Cao đẳng nghề DL- TM Nghệ An có gần 4 ngàn 100 sinh viên theo học ở các bậc học. Trong đó bậc Đại học 282 sinh viên, Cao đẳng 788 sinh viên, Trung cấp 493 và Nghề ngắn hạn gần 2 ngàn 600 học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó Trường còn tổ chức tư vấn việc làm trong nước và nước ngoài cho hơn 1 ngàn 300 lượt người.
Với phương châm: “Đa dạng hoá ngành nghề đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo” Hàng năm Trường Cao đẳng nghề du lịch- thương mại Nghệ An đã có nhiều chương trình hoạt động nhằm tạo điều kiện cho học sinh- sinh viên ngay sau khi ra trường có việc làm ổn định. Đồng thời xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị trong cả nước để cung ứng, giới thiệu học sinh- sinh viên đã tốt nghiệp. Bên cạnh đó nhà trường luôn bám sát mục tiêu: “Đào tạo học sinh- sinh viên trở thành những lao động, kỹ thuật viên giỏi, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới hiện nay”.
Với thành tích đạt được, trường Cao đẳng nghề DL- TM Nghệ An được công nhận đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2010- 2011./.

Theo: Thanh Bình- Ngọc Ánh